BOISERIE

Vrata postanejo del notranje zasnove, ki se sovpada s sistemom Boiserie, kateri je prilagodljiv vsem potrebam prostora v vašem domu.